Funkce dmychadla v čistírně odpadních vod

2023-03-23

Funkce dmychadla v čistírně odpadních vod

V čistírně odpadních vod je třeba čistit odpadní vodu a aktivovaný kal.Provzdušňováníje nezbytný klíčový proces. Provzdušňování je proces přidávánívzduchdo odpadních vod, aby se umožnila biologická degradace složek znečišťujících látek. Provzdušňování poskytuje bakteriím kyslík pro úpravu a stabilizaci odpadní vody. Bakterie potřebují kyslík, aby umožnily biodegradaci.

Funkce andmychadlov čistírně odpadních vod je vytvořit silný tlak a vytvořit efektivníproudění vzduchu pro zajištění vzduchu v procesu provzdušňování. Proudění vzduchu, někdo také volalprůtok. Vzduch je nutný pro přirozeně se vyskytující aerobní bakterie nebo mikroorganismy k čištění odpadních vod a odpadních vod.