Jak zjistit, zda je třeba vyměnit trysku?

2023-03-23

Jak zjistit, zda je třeba vyměnit trysku?

1. Sledujte, zda nedochází k poklesu nebo nárůstu tlaku z vodního čerpadla. Změna poklesu tlaku znamená, že ústí trysky se silně opotřebovává a množství vody se zvyšuje. Nárůst tlaku představuje ucpání otvoru trysky.

2. Od vzhledu trysky pozorovat, zda těleso trysky: vnější deformace, opotřebení, koroze, zablokování, roztavení, přilnavost a další jevy.

3. Změna tvaru spreje, zjevné pruhování, sprej nemůže být.

4. Od vzhledu trysky pozorovat, zda těleso trysky: vnější deformace, opotřebení, koroze, zablokování, roztavení, přilnavost a další jevy.

5. Nelze dosáhnout požadovaného účinku spreje.

6. Demontujte trysku do testovacího stroje pro skutečné měření a poté ji porovnejte s novým produktem nebo katalogem, abyste zjistili, zda je mezi novým produktem velký rozdíl.